Sikker kvardag

Kva gjer du dersom straumen vert borte fleire dagar, mobilnettet sluttar å verke eller det ikkje er vatn i springen? 

Les meir om eigenberedskap 19. oktober 2018
eigenberedskap

Abonnementsvilkår for vatn og avløp i Meland kommune er ute til høyring

Forslag til nye standard abonnementsvilkår for vatn og avløp i Meland kommune er ute til høyring. Forslaget vart vurdert...
Les meir om høyringa 17. oktober 2018

Tilskot til verna kulturminne i Hordaland

Tilskotsordninga "Tilskot til verna kulturminne i Hordaland" tek sikte på å gje tilskot til istandsetting av verneverdig...

Influensavaksinering 2018

Kommunen har tilbod om influensavaksinering for personar i risikogruppene. Vi har drop-in dagar for personar i risikogru...

Invitasjon til ICDP foreldrerettleiing

Vi har gleda av å invitere til ICDP foreldrerettleiing torsdagar utover hausten.
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

torsdag25. okt.
torsdag25. okt.
Kulturkalender Meland
torsdag25. okt.
lørdag27. okt.
Kulturkalender Meland
søndag28. okt.
Kulturkalender Meland
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Rekruttering.JPG

HJARTESTARTARREGISTERET.JPG

Web levert av CustomPublish