Klag på service

Har du ikkje får den servicen du har krav på? Då kan du sende oss ein serviceklage.

 

Slik sender du klagen

Trykk her for å sende oss ein serviceklage.

 

Kva kan du klage på

  • Du kan klage dersom du har hatt ei negativ oppleving etter kontakt med kommunen og ønskjer å gi oss ei tilbakemelding.
  • Ikkje bruk dette skjemaet til å klage på eit kommunalt vedtak eller ei kommunal teneste.

 

Trykk her for å klage på helse- og omsorgstenester.

Trykk her for å klage på vedtaket i ei byggjesak.

 

Kva skjer etter at du har klagd

  • Klagen din blir arkivert og sendt til rett person i kommunen.
  • Du vil normalt få eit svar innan tre veker.

Sist oppdatert: 09.03.2021
Publisert: 09.03.2021