HjemNyheiterNo kan du søke om fast tid i kommunale idrettsanlegg og kulturbygg

No kan du søke om fast tid i kommunale idrettsanlegg og kulturbygg

Søknadsfrist er 3. april.
Publisert: 02.03.2023
Sist endra: 02.03.2023

Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om fast tid i kommunale idrettsanlegg og kulturbygg for skuleåret 2023/2024.

Det er styret i laget, eller ein utpeikt representant som skal sende inn søknad, og det skal berre sendast inn éin søknad pr. organisasjon.

Trykk her for meir informasjon om fast tid i kommunale idrettsanlegg og kulturbygg

Trykk her for å gå direkte til søknadsskjema

Tildelingsprosessen kan du lese meir om i Utleigereglementet. Der finn du mellom anna informasjon om prioritering av ulike grupper dersom ein har søkt same tid.

Det skal ikkje søkast om fast tid via skulane. Dette gjeld alle frivillige lag og organisasjonar som ønskjer fast tid i kommunale idrettsanlegg og kulturbygg.