HjemInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKunngjering av søknad frå Eide Fjordbruk AS

Kunngjering av søknad frå Eide Fjordbruk AS

Lokalitetsutvidinga ligg innanfor areal regulert for akvakulturføremål i kommuneplan for Alver.

Det vert ikkje søkt om endring i eksisterande anleggskonfigurasjon i forhold til arealbruk og plassering av anlegg. Omsøkt utviding skal skje i lukka merdsystem og med oppsamling av slam.

Det vert søkt om auke opp til 8280 tonn maksimal tillaten biomasse (MTB) på lokalitetsnivå.

Trykk her for å lese søknaden. 

For nærare opplysningar om søknaden kontakt: 

Slik kan du komme med innspel

Frist for å kome med innspel og merknader er 26. september 2023.

Du må sende innspel og merknader skriftleg til: 


Sist oppdatert: 29.08.2023
Publisert: 29.08.2023