Bygdebøker

Bygdebøker som er gjeve ut av kommunen

Radøy kommune gav ut bygdeboka Radøy gjennom tidene i fem bind. Bøkene er til sals på innbyggarservice i senteret i Knarvik, og på kommunehusa på Manger og Frekhaug for 50 kroner per bind. 

Meland kommune gav ut bygdeboka Mellom bakkar og berg i tre bind. Desse bøkene er til sals på innbyggjarservice i Amfi Knarvik og på kommunehusa på Manger og Frekhaug for 50 kroner per bind. 

Bygdebøker gjeve ut av andre enn kommunen

- Bygdebok for Lindås (4 bind). Kontakt Lindås bygdeboknemnd

- Bygdebok for Alversund (2 bind). Til sals på lokale bokhandlar. 

- Bygdebok for Alenfit, b1, b2, tillegg og rettingar til b1 og b2.

- Bygdebok for Hamre: Vassbygd og Eikanger skulekrinsar.

- Bygdebok for Hosanger 

Alle bygdebøkene er tilgjengelege hjå Strilabiblioteket


Sist oppdatert: 23.01.2023
Publisert: 13.06.2022