HjemKultur og aktivitetDen kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken

Slik melder du inn forslag

Kommunen arrangerer konsertar og kulturopplevingar på ulike arenaer, både i og utanfor institusjonane.

Frist for å kome med forslag til programmet er 1. oktober kvart år.

Alle forslag til programmet må sendast inn elektronisk.

Trykk her for å melde inn forslag til den kulturelle spaserstokken.

Informasjon til utøvarar

Profesjonelle utøvarar i Den kulturelle spaserstokken vert honorert etter tariffsatsen utarbeidd mellom KS og Creo for Den kulturelle skulesekken.

Ein får honorar per formidlingsdag, og utøvarar må gjennomføre sitt opplegg på to til tre institusjonar per dag, om ikkje anna er avtalt.

Utøvarar får dekka utgifter til køyring/transport mellom institusjonar.

Alver kommune dekker utgifter knytt til ferdig utvikla produksjonar og ikkje til utarbeiding og forarbeid i høve produksjonar.

Kommunen dekker ikkje leige av utøvar sitt private utstyr eller reise til kommunen.

Utøvarar må kunne sende faktura i EHF-format.

Eigne individuelle avtalar gjeld for frivillige lag og organisasjonar og andre utøvarar som vil tilby innhald til Den kulturelle spaserstokken.

Kontakt

Det er avdeling for kultur, idrett og frivilligheit som koordinerer arbeidet med Den kulturelle skulesekken i Alver kommune.

Sigrid Fivelstad
Rådgjevar kultur
E-post: sigrid.fivelstad@alver.kommune.no
Telefon: 97 76 41 80


Sist oppdatert: 05.09.2023
Publisert: 22.11.2021