Psykisk helse og rus

Dette kan du få tilbod om:
 • råd og rettleiing
 • personlig oppfølging og samtalar
 • kartlegging og motivasjonssamtalar
 • tilvising til behandling i spesialisthelsetenesta (avdeling for rusmedisin) - kommunen har ansvar for å følgje deg opp både før, under og etter behandlinga
 • gruppetilbod
 • hjelp til å lage struktur i kvardagen og finne meiningsfulle aktivitetar
 • individuell plan og hjelp til å finne riktige tenester
 • sosiale aktivitetar

Når det er naturleg og ønskjeleg kan også dine pårørande bli involvert.
Du må sjølv ønskje og vere motivert for å ta imot behandling. Er du ikkje motivert for eit behandlingsopplegg akkurat no, kan kommunen tilby deg andre støttetiltak.

Målgruppe
 • personar busett i Alver kommune
 • vi gir og råd, rettleiing og samtalar til pårørande
Samarbeidspartnarar:
 • Fastlege
 • Legevakt
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)
 • Barnevernstenesta
 • NAV
 • Spesialisthelsetenesta
 • Helsestasjon
 • Familievern
Opningstid

Opningstida er frå klokka 08.00 - 15.30.

Kontakt oss
 • Psykisk helse:
  Cecilie Fersnes Johannesen, avdelingsleiar, telefon: 90 99 11 77
 • Rusteam:
  Jannice Myrmel-Isaksen, fagkoordinator, telefon: 45 37 61 08
Lenkjer til lovverk og organisasjonar

Sist oppdatert: 05.05.2023
Publisert: 02.12.2019