HjemHelse, sosial og omsorgPsykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam

Om teamet

Teamet skal vere ein ekstra ressurs og hjelp når det er nødvendig med tidleg innsats i ein akutt fase, før andre hjelpesystem er klare til å yte hjelp.

Kriseteamet vil gjere vurderingar for behov om mobilisering i kvar enkelt situasjon.

Korleis komme i kontakt med psykososialt kriseteam?

Kveld, natt og helg: Ring Nordhordland legevakt - telefon 116117.

Psykososialt kriseteam blir kontakta av legevakt eller andre nødinstansar. Du kan ikkje sjølv kontakte kriseteamet.


Sist oppdatert: 17.08.2023
Publisert: 11.11.2019