HjemHelse, sosial og omsorgNedsett funksjonsevne og utviklingshemmingTT-kort (transportordning for funksjonshemma)

TT-kort (transportordning for funksjonshemma)

TT-kort eller transportordninga for funksjonshemma er eit tilbod til innbyggjarar i Vestland som på grunn av varig sjukdom eller funksjonshemming ikkje kan nytte det ordinære kollektive rutetilbodet. 

Det er Vestland fylkeskommune som har ansvar for sakshandsaming. 

Trykk her for meir informasjon og korleis søkje.


Sist oppdatert: 19.05.2020
Publisert: 08.06.2018