HjemHelse, sosial og omsorgKreftkoordinator

Kreftkoordinator

Kven er tilbodet meint for?

Du kan ta kontakt dersom du:

 • Nyleg har fått ein kreftdiagnose
 • Er pårørande til ein som har kreft
 • Ventar på behandling
 • Er under behandling
 • Har seinverknader etter kreftbehandling
 • Er frisk etter behandling, men har spørsmål om rehabilitering
 • Ikkje blir frist og treng hjelp til tilrettelegging av kvardagen

Pårørande kan også ta kontakt. Det same kan samarbeidspartar i kommunen og spesialisthelsetenesta.

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Kva kan kreftkoordinatoren hjelpe deg med?
 • Vere ein ressursperson for deg som er kreftramma eller er pårørande
 • Gi råd og rettleiing om diagnose, behandling og rehabilitering
 • Vere ein samtalepartnar, som kan bidra til å sortere tankar i ei vanskeleg tid
 • Ha oversikt over og informere om relevante tilbod og tenester, kurs og rehabilitering
 • Vere eit bindeledd mellom deg, fastlegen, spesialisthelsetenesta og kommunane, og formidle kontakt til ulike tenester og aktuelle samarbeidspartnarar
 • Sikre oppfølging av barn og unge som er pårørande
 • Koordinere og leggje til rette for at du og dine får ein best mogleg kvardag heime
 • Omsorg ved livets slutt
Sorggruppe

Trykk her for informasjon om sorggruppe-tilbodet i Alver

Trykk her for plakat om sorggruppe

Ressurspersonar kreftomsorg og lindrande behandling, fysioterapi og ergoterapi
 • Ergoterapeut 
  Ressursperson, kreftomsorg og lindrande behandling
  Lise Helene Paulsen
  Telefon: 40 81 55 47

 • Fysioterapeut 
  Ressursperson, kreftomsorg og lindrande behandling
  Jorunn Skaar
  Telefon: 47 46 11 38

 

Trykk her for å lese meir om fysioterapi

Trykk her for å lese meir om ergoterapi

Kontakt oss

Du treng ikkje å søkje eller bli tilvist frå lege eller spesialist. Du som er kreftramma eller pårørande kan ta direkte kontakt på telefon eller e-post. Du kan også be andre om å ta kontakt.

Samtale med kreftkoordinatoren kan skje heime hos deg, på telefon eller kontoret til kreftkoordinatoren.

Kreftkoordinatoren er tilgjengeleg på telefon mellom 09.00 og 15.00 på kvardagar.

Du treng ikkje søkje eller bli tilvist frå lege eller spesialist. Du som er kreftramma eller pårørande kan ta direkte kontakt på telefon eller e-post. Du kan også be andre om å ta kontakt.

Samtale med kreftkoordinatoren kan skje heime hos deg, på telefon eller på kontoret til kreftkoordinatoren. 

Trykk her for å laste ned informasjonsbrosjyren til kreftkoordinatoren.


Sist oppdatert: 31.10.2022
Publisert: 28.06.2018