Søkje helse- og omsorgstenester

Slik søkjer du

Trykk her for å laste ned søknadsskjema for helse og omsorgstenester

I søknaden må du skildre behovet ditt og grunngje kvifor du søkjer.

Sidan søknaden inneheld opplysningar om helsetilstanden din, er det ikkje trygt å sende søknaden på e-post. Lever søknaden og vedlegga på eit av våre kontor for innbyggjarservice som du finn i 2. etasje i promenaden i Amfi Knarvik, i kommunehuset på Frekhaug eller i kommunehuset på Manger. Du kan òg sende dei til:

Søknadsfrist

Vi har søknadsfrist på nokre av helse- og omsorgstenestene våre. Dei fleste tenestene er det ingen søknadsfrist på. Desse søknadane behandlar vi etter kvart som dei kjem inn til oss.
Les meir om tenesta som er aktuell for deg, for å sjå kva som gjeld for nettopp dette tilbodet.

Kva skjer vidare?
  • Vi prøver å svare deg innan fire veker. Dersom vi ikkje klarer det, tar vi kontakt med deg og fortel kor lang tid det vil ta før du får svaret.
  • Vi tar kontakt med deg dersom vi treng fleire opplysningar eller ønskjer å besøke deg.
Kontakt oss

Vi har ope kvardagar mellom klokka 09.00 og 15.00. Telefontid er mellom klokka 10.00 og 12.00

Hugs at det ikkje er trygt å sende informasjon om helsetilstand eller andre sensitive opplysningar på e-post.

Vil du klage?

Trykk her for å lese korleis du kan klage på eit vedtak eller tilbodet du får


Sist oppdatert: 07.05.2020
Publisert: 12.07.2018