Syn og hørsel

Tenesta er drifta av Bergen kommune.

Alle med eit reelt hørsels- eller synsproblem kan få hjelp og råd. Førespurnad kan komme frå ein institusjon, ein fagperson i hjelpeapparatet eller frå brukaren sjølv.

Meir informasjon finn du her


Sist oppdatert: 07.03.2023
Publisert: 29.06.2018