Fallførebyggjande gruppe

Kva er fallførebyggjande gruppe?

Alver kommune satsar helsefremjande og førebyggjande tiltak. Fysio- og ergoterapitenesta tilbyr trening i fallforebyggande grupper.

Vi tilbyr:

  • Målretta trening av balanse og styrke
  • Individuelt tilrettelagt gruppetrening ein til to gonger i veka i 8-12 veker
  • Heimebesøk for deltakar ved behov
  • Faglege tips til tilrettelegging av kvardagen for å førebygge fall
Kven kan melde seg på?
  • Eldre som bur heime og er over 65 år
  • Eldre som har falt, eller er redd for å falle
  • Eldre som har eit ynskje om å betre styrke og balanse
Kursdatoar vinter/vår 2024 og påmelding:

Fallforebyggande gruppe i Knarvik (helsehuset):

Fallforebyggange gruppe i Knarvik (gymsalen i gamle Knarvik barneskule)


Fallforebyggende gruppe i Lindåshallen:


Det er stor pågang på treningsgruppene, og vi ser difor at du som melder deg på har intensjon om å delta på samtlige treningsøkter så langt det lar seg gjere.

Har du spørsmål? 

Sist oppdatert: 30.01.2024
Publisert: 21.06.2022