HjemBarnehageBehov for tilpassa tilbod?

Behov for tilpassa tilbod?

Meldefrist

Det er ikkje meldefrist. Du kan melde ifrå om behov for individuell tilrettelegging i barnehagen heile året.

Slik melder du frå

Ta kontakt med styrar i barnehagen der barnet ditt har plass.

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Kva får du?

Døme på tilrettelegging kan vere at kommunen sørgjer for at barnehagen har det nødvendige utstyret, støtte til ekstra bemanning, eller andre tiltak.

Kva seier lova?

Barnehagelova § 37 skildrar retten til eit individuelt tilrettelagt barnehagetilbod.

Trykk her for å lese kva lova seier.


Sist oppdatert: 13.04.2023
Publisert: 30.05.2018