HjemBarnehageSpesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp

Slik går du fram

Du kan be om spesialpedagogisk hjelp heile året.

  • PP-tenesta vurderer om det er behov for spesialpedagogisk hjelp.
  • Kommunen gjer eit enkeltvedtak.
  • Det er kommunen som er ansvarleg for å gje den spesialpedagogiske hjelpa uavhengig av om barnet har plass i kommunal eller privat barnehage.
  • Føresette til barn i barnehagealder: Trykk her for tilvising
Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Kva får du?
  • Tidleg hjelp og støtte til utvikling og læring av til dømes språklege og sosiale ferdigheiter.
  • Vi kan gje hjelpa enkeltvis eller i gruppe.
Kven gjeld tilbodet for
Kva seier lova?

Trykk her for å lese meir om retten til spesialpedagogisk hjelp i barnehagelova § 31.


Sist oppdatert: 02.06.2023
Publisert: 30.05.2018