HjemFor tilsette

For tilsette

Her har vi samla nokre lenker til viktige verktøy for tilsette i Alver kommune. 

Kontaktinformasjon HR-avdelinga

Samfunnsutvikling, teknisk forvaltning og drift

Hilde Bognøy Kleivdal

Rådgjevar

hilde.kleivdal@alver.kommune.no

48 10 34 12

Helse og omsorg

Synne Campbell

Rådgjevar

synne.campbell@alver.kommune.no

45 37 67 69

Hilde Grøteide Emblem

Rådgjevar

hilde.groteode.emblem@alver.kommune.no

97 66 12 05

Bianca Izabelle Øren Grimstad

Rådgjevar

bianca.izabell.oren.grimstad@alver.kommune.no

98 02 81 60

Oppvekst

Kjetil Morken

Rådgjevar

kjetil.morken@alver.kommune.no

48 05 23 19

Kathrine Straumøy Brakstad

Rådgjevar

kathrine.s.brakstad@alver.kommune.no

95 72 36 87

Økonomi, HR og utvikling, kommuneoverlege, juridisk, politisk toppleiargruppa

 

Kontaktinformasjon løn og rekneskap

Er du tilsett og har spørsmål om lønsslipp, pålogging til Visma meg sjølv, Expense reiserekning eller høve kring fråvær eller refusjon?

Ta kontakt med avdelingsleiaren din. Avdelingsleiar skal samle opp spørsmåla og sende dei til løn på e-post. Sjå kontaktpersonar under.           

Vi føretrekkjer at du som er avdelingsleiar sender spørsmåla på e-post. I nokre tilfelle treng vi litt tid til å finne fram opplysningar og det vert meir effektivt for begge partar med ein skriftleg førespurnad. Du skal alltid få svar på spørsmåla dine innan to arbeidsdagar.               

Møter du opptatt telefon når du ringer? Send oss ein e-post, så ringer vi deg oppatt. Vi svarar så snart som råd innan to arbeidsdagar.

Spørsmål knytt til lønsområdet? Ekspedisjonstid frå kl. 10.00 - 12.00

Spørsmål knytt til pålogging og lønsslipp

Rita Hella Grindheim

oppdrag

rita.hella.grindheim@alver.kommune.no

56375206

Anne Karin Kolås

konsulent

anne-karin.kolas@alver.kommune.no

56375193

Bergfrid Tjore

konsulent

bergfrid.tjore@alver.kommune.no

56375207

 

Spørsmål knytt til pålogging til Expense

Tonje Helen Dale

Konsulent

tonje.helen.dale@alver.kommune.no

56 17 10 48

Rita Hella Grindheim

oppdrag

rita.hella.grindheim@alver.kommune.no

56375206

Andre spørsmål om løn

Send ein e-post til lon@alver kommune.no. Det er viktig at du skriv kva avdeling du er tilsett i og kva du treng hjelp til.

Spørsmål knytt til rekneskap og fakturering? Ekspedisjonstid frå klokka 10.00-12.00

Send spørsmål på e-post til rekneskap@alver.kommune.no

Spørsmål knytt til rekneskap og moms

Silje M. Vikøren Palmesen

Konsulent

silje.vikoren.palmesen@alver.kommune.no

56 17 10 22

Turid Nytun Klementsen

konsulent

turid.klementsen@alver.kommune.no

56375196

Inge Berg Fenstad

oppdrag

inge.berg.fenstad@alver.kommune.no

56375200

Monicka Larsen Feyling

leiar

monicka.larsen.feyling@alver.kommune.no

93046602

Kristian Moen

rådgjevar

kristian.moen@alver.kommune.no

56375186

Spørsmål knytt til fakturering, refusjonskrav og innfordring

Vigdis Gaustad

konsulent

vigdis.gaustad@alver.kommune.no

56375195

Torill Leirvåg

konsulent

torill.leirvåg@alver.kommune.no

56375201

Kristian Moen

rådgjevar

kristian.moen@alver.kommune.no

56375186

Spørsmål knytt til e-handel og profilar

Inge Berg Fenstad

Konsulent

inge.berg.fenstad@alver.kommune.no

56 37 52 00

Turid Nytun Klementsen

konsulent

turid.klementsen@alver.kommune.no

56375196

Spørsmål knytt til brukaradministrasjon

Kristian Moen

rådgjevar

kristian.moen@alver.kommune.no

56375186

Turid Nytun Klementsen

konsulent

turid.klementsen@alver.kommune.no

56375196

Monicka Larsen Feyling

leiar

monicka.larsen.feyling@alver.kommune.no

93046602

Spørsmål knytt til Vipps

Kristian Moen

rådgjevar

kristian.moen@alver.kommune.no

56375186

Andre spørsmål til avdelinga

Monicka Larsen Feyling

leiar

monicka.larsen.feyling@alver.kommune.no

93046602

Kristian Moen

rådgjevar

kristian.moen@alver.kommune.no

56375186


Sist oppdatert: 15.10.2020
Publisert: 16.10.2018