HjemNyheiterFramover blir det rimelegare å betale feierekninga

Framover blir det rimelegare å betale feierekninga

Tidlegare i år bestemte Skatteetaten at ingen skal betale meirverdiavgift for «feiing og tilsyn». Endringa gjeld frå 1. januar 2023.
Publisert: 07.06.2023
Sist endra: 07.06.2023

Kva betyr dette for deg?

Dei neste rekningane du får for feiing og tilsyn frå kommunen vil vere utan meirverdiavgift – og blir rimelegare.

Du får også tilbakebetalt meirverdiavgifta du allereie har betalt inn i 2023

Har du spørsmål?

Ring innbyggjarservice på 56 37 50 00 og be om å få snakke med rekneskapsavdelinga eller teknisk stab.