Tilskotsordning for inkludering av barn i lavinntekstfamiliar

Frivillige organisasjonar, offentlege instansar og private aktørar kan søkje om midlar til tiltak som motverkar eller dempar konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. (Tidlegare Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom). Søknadsfrist for tilskotsåret 2019 er 10. desember 2018.

Les meir om tilskotsordninga 12. november 2018

Yrkes- og utdanningsmessa 2018

Årets yrkes- og utdanningsmesse vert arrangert 27.-28. november i Nordhordlandshallen.

Julemiddag på Spjeldnes gard

29.11.2018 klokka 19.00 vert det julemiddag på Spjeldnes gard. Sjå plakat her.
Les mer 16. november 2018

Korleis skal innbyggjarane stilla seg til oljesølet i Øygarden?

Etter fregatthavariet ved Stureterminalen i førre veke, er det synleg oljefilm på vatnet og i strandsona fleire stader i...

Vegstenging Holmeknappen

Meland kommune skal byggje nytt vass- og avlaupsanlegg frå Holme til Tveit. Om nokre veker skal også Statens vegvesen st...
Les meir og sjå kart 02. november 2018
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

onsdag21. nov.
Kulturkalender Meland
tirsdag27. nov.
Kulturkalender Meland
tirsdag27. nov.
Kulturkalender Meland
tirsdag27. nov.
Kulturkalender Meland
onsdag28. nov.
Kulturkalender Meland
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Rekruttering.JPG

HJARTESTARTARREGISTERET.JPG

Web levert av CustomPublish