Breibandutbygging - nasjonal tilskotsordning 2018 - prioriteringar i Hordaland

Samferdselsdepartementet har i statsbudsjettet for 2018 løyvd 149,7 mill. kroner til utbygging av breiband i område som ikkje er kommersielt lønsame å byggje ut.

Kystsogedagane på Holmeknappen 24. - 26. august

Det er duka for flotte dagar på Holmeknappen, med kystkulturen i høgsetet. Her kan du finne programmet for helga.
20. august 2018

Mobbeombod i Hordaland

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Frå august 2018 er mobbeombodet i Hordaland e...

Temakafé for kreftpasientar og pårørande

Kreftforeningen ønskjer velkomen til temakafé for kreftpasientar og pårørande på Knarvik seniorsenter.
Les meir om temakafeen 17. august 2018

Livsstilsendring - meistring av eiga helse

Har du, eller står du i fare for å utvikle livsstilssjukdom som til dømes diabetes type 2, overvekt eller hjarte-/ karsj...
10. august 2018
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

onsdag29. aug.
Kulturkalender Meland
torsdag30. aug.
Kulturkalender Meland
mandag03. sep.
Kulturkalender Meland
tirsdag04. sep.
Kulturkalender Meland
tirsdag04. sep.
Kulturkalender Meland
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Rekruttering.JPG

HJARTESTARTARREGISTERET.JPG

Web levert av CustomPublish