Varsel om oppstart av planarbeid, detaljregulering

Med heimel i §§ 12-8 og 12-14 i plan- og bygningslova vert det med dette varsla om oppstart av reguleringsplanarbeid for utviding av Meland gravplass. Forslagstillar er Meland kommune, med Asplan Viak AS som utførande plankonsulent. 

Les meir om planarbeidet 21. mars 2018

No skal alle vassforsyningssystem registrerast

I januar 2017 kom ei ny drikkevassføresegn, som sette tydelegare krav til trygt drikkevatn òg frå små vassforsyningssyst...

Bli med på "Sykle til jobben"

Årets aktivitetskampanje er her! Vi håpar kampanjen motiverer innbyggjarar og tilsette til ein aktiv vår. 

Hugs bålforbod frå 15. april

Viktig påminning frå Norsk brannvern: Frå 15. april til 15. september er det ikkje lov å gjere opp eld ute i skog og utm...
Les meir om bålforbod 16. april 2018

Bli med på folkehelseundersøkinga

Korleis har du det og korleis trivst du i nærmiljøet ditt? Dette er noko av det du kan bli spurd om i den største folkeh...
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

onsdag25. april
Kulturkalender Meland
onsdag25. april
torsdag26. april
Kulturkalender Meland
torsdag26. april
onsdag02. mai
Kulturkalender Meland
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Rekruttering.JPG

HJARTESTARTARREGISTERET.JPG

Web levert av CustomPublish