Reguleringsplan for øvre Holbergstien - Offentleg ettersyn

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 har Utval for drift og utvikling 06.12.2016, som sak 84/2016, gjort vedtak om å leggja planframlegg ut til offentleg ettersyn. 

Melde feil - nytt meldingssystem for innmelding av feil

Adaptiv dialog

Meland kommune har teke i bruk eit nytt meldingssystem der publikum kan melda inn ulike feil innanfor tekniske tenester....
Les meir om ny meldingsteneste 08. desember 2016

Spørjetime i kommunestyre 14.12.16

Det blir spørjetime i kommunestyret onsdag 14.12.16, kl 17.00, i Meland rådhus. Dei som ønskjer svar må melde spørsmåla ...
14. november 2016

Budsjett til alminneleg ettersyn 2017

Følgjande dokument vert lagt ut for alminneleg ettersyn i perioden 01.12.16 - 14.12.16. Dokumenta vert å finna i resepsj...

TV- inspeksjon av avlaupsleidningar - Mjukebakkane og Orrhøyen

Vitek AS skal på oppdrag av Meland kommune utføre Tv-inspeksjon av avlaupsleidningar i Mjukebakkane og Orrhøyen. Arbeide...
30. november 2016
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

søndag11. des.
Kulturkalender Meland
søndag11. des.
Kulturkalender Meland
søndag11. des.
Kulturkalender Meland
søndag11. des.
Kulturkalender Meland
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Rekruttering.JPG

Hjertestarteren.no.png

Region Nordhordland.jpg

Web levert av CustomPublish