Bur du saman med barn eller unge? Les vidare!

Kommunen ynskjer informasjon om korleis me kan gjera sentrum meir attraktivt som buområde for barne- og ungdomsfamiliar.

Les meir om undersøkinga 25. oktober 2017

Tilskotsordning mot barnefattigdom

Målet med ordninga er å motverke eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og unge. Er dette noko for deg eller ...
Les meir om tilskotsordninga 15. november 2017

Invitasjon til inspirasjonssamling i Modalen

Modalen kommune og Smaken av Nordhordland inviterer landbruk, reiseliv, lokalmatprodusentar, småskalanæringar, og alle a...

Kunngjering av vedtatt reguleringsplan

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Meland kommunestyre 08.11.2017, som sak 106/2017, vedtatt følgjande regul...

Informasjon frå fastlegekontora

Både ved Helsenaustet legepraksis og Frekhaug legesenter vert det endringar i forhold til fastlegeordninga.
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

lørdag18. nov.
Kulturkalender Meland
mandag20. nov.
Kulturkalender Meland
mandag27. nov.
Kulturkalender Meland
tirsdag28. nov.
Kulturkalender Meland
onsdag29. nov.
Kulturkalender Meland
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Rekruttering.JPG

HJARTESTARTARREGISTERET.JPG

Web levert av CustomPublish