Varsel om oppstart av planarbeid, detaljregulering

Med heimel i §§ 12-8 og 12-14 i plan- og bygningslova vert det med dette varsla om oppstart av reguleringsplanarbeid for utviding av Meland gravplass. Forslagstillar er Meland kommune, med Asplan Viak AS som utførande plankonsulent. 

Les meir om planarbeidet 21. mars 2018

Kunngjeringar

Sjå kommunal informasjon for april/mai her
21. mars 2018

Høyring - utbygging av breiband i Meland kommune

Meland kommune skal på ny søkje om midlar frå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidl. Post- og teletilsynet) til vidare ...

Kommunevåpen

No har du moglegheit til å kome med innspel for korleis kommunevåpenet til Alver kommune skal sjå ut. Kva tenkjer du på ...

Informasjon om fakturaer frå Meland kommune

Våre fakturaer som nyleg er sendt ut til alle våre kundar har fått ny utforming. Fakturaen har også fått nytt kontonumme...
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

mandag26. mars
Kulturkalender Meland
mandag02. april
Kulturkalender Meland
onsdag04. april
torsdag05. april
Kulturkalender Meland
torsdag05. april
Kulturkalender Meland
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Rekruttering.JPG

HJARTESTARTARREGISTERET.JPG

Web levert av CustomPublish