Nye opningstider - NAV Meland frå 1. juli 2017

Frå 1. juli 2017 vil NAV Meland halde ope følgjande tider:

Livsstilsendring - meistring av eiga helse

Interkommunalt kurstilbod

Har du, eller står du i fare for å utvikle livsstilssjukdom som til dømes diabetes type 2, overvekt eller hjarte-/ karsj...
10. juli 2017

Reguleringsendring Fossemyra Idrettsanlegg - offentleg ettersyn

I medhald av plan- og bygningslova §12-10 har Utval for drift og utvikling 20.06.2017, som sak 69/2017, gjort vedtak om ...

Veterinærvakt

Kommunane har ansvar for at det finst eit tilbod om akuttvakt for sjuke dyr utanom vanleg arbeidstid. Nordhordland vaktd...

Gratis HPV-vaksine til kvinner fødde i 1991 og seinare

Alle kvinner som er fødde i 1991 og seinare, fekk frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (H...
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

fredag28. juli
Kulturkalender Meland
fredag04. aug.
Kulturkalender Meland
søndag20. aug.
Kulturkalender Meland
fredag25. aug.
Kulturkalender Meland
onsdag30. aug.
Kulturkalender Meland
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Rekruttering.JPG

HJARTESTARTARREGISTERET.JPG

Web levert av CustomPublish