Stenging av veg Grønlandsfeltet

Krysset Grønland/ Grønlandsvegen vert stengd for biltrafikk frå måndag 29.08. Omkøyring er vist med blå farge. Det er laga midlertidig køyreveg bak Kiwi og gangvegen inn til Grønlandsvegen er opna for biltrafikk.

Meland kommune vil be om at ein køyrer ekstra forsiktig sidan gangareal er teken i bruk.

Spørsmål kan rettast til:

Harry Finseth Tlf: 56 17 11 76

26. august 2016
Stenging av veg Grønlandsfeltet

Open kontordag - Plan

Fredag 2. september 09-14 er det ope kontordag om områdeplan Rylandshøgda. Innbyggarane er invitert til å koma med spørs...
26. august 2016

Spørjetime i kommunestyre 21. september

Det blir spørjetime i kommunestyret onsdag 21. september, kl 17.00, i Meland rådhus. Dei som ønskjer utfyllande svar må ...
29. august 2016

Språkcafè - language exchange

Frivillige hjelper deg i å øve på å snakke norsk! Lett servering. Stad: Meland bibliotek, kl. 11.00-12.30 frå laurdag 3....
29. august 2016

Har du bilete frå Meland kyrkje ?

Velkommen til kyrkjejubileumsbygdekveld!

Har du bilete frå Meland kyrkje - anten inne eller utanfor eller på veg til og frå - du kunne tenkje deg å dele i høve k...
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

tirsdag30. aug.
Kulturkalender Meland
onsdag31. aug.
Kulturkalender Meland
lørdag03. sep.
Kulturkalender Meland
mandag05. sep.
Kulturkalender Meland
onsdag07. sep.
Kulturkalender Meland
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Rekruttering.JPG

Hjertestarteren.no.png

Region Nordhordland.jpg

Web levert av CustomPublish