Politisk møteplan 2018

No er politisk møteplan for 2018 klar. Den finn du her.

13. desember 2017

Varsel om oppstart av planarbeid med konsekvensutgreiing og høyring av planprogram for områdereguleringsplan av Langelandskogen og delar av Frekhaug nord

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-8 og § 12-9 vert det varsla oppstart av arbeid med områdeplan med konsekve...

Registreringsplikt for å selje tobakk og tobakkssurrogat

Alle som sel tobakk og tobakkssurrogat, som for eksempel e-sigarettar, må registrere seg innan 31. desember 2017. Kun de...

"La julefreden senke seg i trafikken"

Trygg trafikk minnar oss om å ta det med ro, sjølv om førjulstrafikken er hektisk. Det er betre å kome seg vel fram, enn...

Borgarleg vigsel i Meland kommune

Mange par ønskjer å gifte seg borgarleg. Frå 1. januar 2018 overtar kommunane denne oppgåva. På desse sidene finn du nyt...
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

mandag18. des.
Kulturkalender Meland
mandag25. des.
Kulturkalender Meland
mandag01. jan.
Kulturkalender Meland
mandag08. jan.
Kulturkalender Meland
torsdag11. jan.
Kulturkalender Meland
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Rekruttering.JPG

HJARTESTARTARREGISTERET.JPG

Web levert av CustomPublish