Mobbeombod i Hordaland

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Frå august 2018 er mobbeombodet i Hordaland eit tilbod til alle barn og unge (og deira foreldre) som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen.

Livsstilsendring - meistring av eiga helse

Har du, eller står du i fare for å utvikle livsstilssjukdom som til dømes diabetes type 2, overvekt eller hjarte-/ karsj...
10. august 2018

Barneverntenesta søkjer besøksheimar

Barneverntenesta i Meland kommune søkjer to besøksheimar. 

Kulturrosa 2018

Kjenner du nokon som gjer ein særskild innsats for folk i sitt nærmiljø? No kan du sende inn nominasjon til kulturrosa 2...

Utviding og endring av plangrensa – avgrensa varsling

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-2, 12-8 og 12-14 vart det varsla i brev av 16.10.17 om at det skulle setjas...
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

onsdag29. aug.
Kulturkalender Meland
torsdag30. aug.
Kulturkalender Meland
mandag03. sep.
Kulturkalender Meland
tirsdag04. sep.
Kulturkalender Meland
tirsdag04. sep.
Kulturkalender Meland
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Rekruttering.JPG

HJARTESTARTARREGISTERET.JPG

Web levert av CustomPublish