Totalforbod mot å gjera opp eld utandørs

Det fine været den siste tida har ført til at det er svært tørt i regionen vår. Brannsjefane i Austerheim, Radøy, Lindås, Meland og Modalen innfører derfor totalforbod mot å gjera opp eld utandørs frå og med 17. juli 2018 kl 08:00.
Les meir 17. juli 2018

Utviding og endring av plangrensa – avgrensa varsling

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-2, 12-8 og 12-14 vart det varsla i brev av 16.10.17 om at det skulle setjas...

Designkonkurranse på nytt kommunevåpen

Fleire hundre innspel har blitt til to tema. No inviterer politikarane til designkonkurranse på nytt kommunevåpen med br...

Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering for Kv. 1133 Myrvollane til Hestdal, PlanId 1256 2018 0003

I medhald av plan- og bygningslova vert det varsla oppstart av arbeid med detaljregulering for Meland vassbehandlingsanl...

15 turar i Alver

Lindås, Meland og Radøy kommunar har laga turbrosjyre med 15 turar i det som frå 2020 er Alver kommune.
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

onsdag29. aug.
Kulturkalender Meland
torsdag30. aug.
Kulturkalender Meland
mandag03. sep.
Kulturkalender Meland
tirsdag04. sep.
Kulturkalender Meland
tirsdag04. sep.
Kulturkalender Meland
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Rekruttering.JPG

HJARTESTARTARREGISTERET.JPG

Web levert av CustomPublish