Inkluderingskontaktar

Idrettsrådet, Meland Frivilligsentral og tenesteområde kultur startar no eit felles prosjekt for å få alle klubbar i idrettslaga, grendalag, musikkkorps, ungdomsorganisasjonar og alle andre frivillige lag og organisasjoner i Meland til å peike ut ein eller fleire inkluderingskontaktar i sin organisasjon.

Kick off

Informasjon frå NGIR - rydding av marint avfal

Ver med å delta !

Marin forsøpling er ei av vår tids største miljøutfordringar. Plast er identifisert som ein særleg problematisk del av a...

Offentleg ettersyn, utviding av plangrense og revisjon av planprogram

Midtmarka og Rotemyra på Flatøy

Kommunestyret i Meland vedtok i møte 15.10.2014, sak KS-59/2014, oppstart av ein offentleg områdeplan for Midtmarka og R...

Ekstramøte i Utval for levekår 4. mai

Det vert ekstramøte i Utval for levekår, 4. mai kl. 09.00 i formannskapssalen i Meland rådhus.
04. april 2017

Tilbod i Meland kulturskule 2017/2018

Meland kulturskule har eit variert og spanande tilbod ! Søknadsfrist er 1. mai og du søknadsskjema finn du her (K)
06. april 2017
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

tirsdag25. april
tirsdag25. april
tirsdag25. april
tirsdag25. april
Kulturkalender Meland
torsdag27. april
Kulturkalender Meland
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Rekruttering.JPG

HJARTESTARTARREGISTERET.JPG

Web levert av CustomPublish