Fotografering av vegnettet i Meland kommune

Meland kommune har engasjert Safe Control for fotografering av vegnettet i kommunen. Både kommunale og fylkeskommunale vegar vil bli fotografert.

Fotografering av vegnettet

Jobb i kommunen - jobb med meining!

Er du busett i Meland kommune og går i 10. klasse ? Då kan du søkje sommarjobb innan pleie og omsorg i sommar !
Les meir om sommarjobb 28. april 2017

Inkluderingskontaktar

Idrettsrådet, Meland Frivilligsentral og tenesteområde kultur startar no eit felles prosjekt for å få alle klubbar i idr...

Informasjon frå NGIR - rydding av marint avfal

Ver med å delta !

Marin forsøpling er ei av vår tids største miljøutfordringar. Plast er identifisert som ein særleg problematisk del av a...

Offentleg ettersyn, utviding av plangrense og revisjon av planprogram

Midtmarka og Rotemyra på Flatøy

Kommunestyret i Meland vedtok i møte 15.10.2014, sak KS-59/2014, oppstart av ein offentleg områdeplan for Midtmarka og R...
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

søndag30. april
søndag30. april
mandag01. mai
Kulturkalender Meland
tirsdag02. mai
Kulturkalender Meland
torsdag04. mai
Kulturkalender Meland
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Rekruttering.JPG

HJARTESTARTARREGISTERET.JPG

Web levert av CustomPublish