Nye opningstider - NAV Meland frå 1. juli 2017

Frå 1. juli 2017 vil NAV Meland halde ope følgjande tider:

Stortings- og sametingsvalet 2017

Kor og kva tid kan du røysta ? På valdagen må du røyste i eigen kommune.
Les meir om valet 2017 26. juni 2017

Politisk møteplan - hausten 2017

Sjå politisk møteplan hausten 2017 her
21. juni 2017

Kreftkoordinator i Nordhordland

Meland, Radøy, Lindås, Fedje og Modalen kommunar gjekk for 1 år sidan inn i samarbeid med Kreftforeninga om oppretting a...

Kunngjering av vedteken reguleringsplan

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Meland kommunestyre 14.06.2017, som sak 77/2017, vedtatt følgjande regule...
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

fredag30. juni
Kulturkalender Meland
fredag07. juli
Kulturkalender Meland
fredag14. juli
Kulturkalender Meland
fredag21. juli
Kulturkalender Meland
fredag28. juli
Kulturkalender Meland
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Rekruttering.JPG

HJARTESTARTARREGISTERET.JPG

Web levert av CustomPublish