Konsultasjonsteam barn og unge - møteplan 2016/2017

Meland, Austrheim og Radøy kommunar arbeider tverrfagleg i saker med uro for at barn vert utsett for vald og seksuelle overgrep. 

Vald mot barn

Vatningsforbodet i Meland kommune er oppheva frå 24.06.16.

24. juni 2016

Ja, no byggjer vi ein ny kommune!

Onsdag 22. juni gjorde kommunestyra i Lindås, Meland og Radøy det historiske vedtaket som seier at tre skal bli til ein ...
Les meir 22. juni 2016

Tenkjer du på val av utdanning eller vurderer du å søkje jobb i Meland kommune ?

Då kan denne videoen vere av interesse for deg ....
Les meir 21. juni 2016

Nytt regionalt hamnesamarbeid i hamn

Dei 11 kommunane i Bergen og Omland havnevesen er samde om å etablere eit nytt regionalt hamnesamarbeid. - Vi har nådd e...
21. juni 2016
Gå til nyhendearkiv ›
Web levert av CustomPublish