Kommunevåpen

No har du moglegheit til å kome med innspel for korleis kommunevåpenet til Alver kommune skal sjå ut. Kva tenkjer du på når du høyrer Alver kommune? Kva står me for og kva er me stolte av? Motivet må vere lett å kjenne att og representere den nye kommunen på ein god måte.

ØNSKJER INNSPEL: Komiteen som jobbar med kommunevåpen til Alver kommune vil at flest mogleg skal engasjera seg og komma med forslag til nytt kommunevåpen. Frå venstre: Kirsti Gjetle Floen, Asle Hetlebakke, Sølvi Knudsen, Nils Marton Aadland (leiar) og Nina Stabell Øvreås.

Informasjon om fakturaer frå Meland kommune

Våre fakturaer som nyleg er sendt ut til alle våre kundar har fått ny utforming. Fakturaen har også fått nytt kontonumme...

Har du lyst å lære meir om å spele, synge, teikne, male, skodespele eller danse?

Meland kulturskule er ein læringsarena for kulturfag for Melandsungdom under 19 år. Du finn full oversikt over tilboda v...
Les meir om kulturskulen 15. mars 2018

Rullering av kommuneplanen sin arealdel på deltema – Areal for gjenbruksmassar

Meland kommune skal rullere kommuneplanen sin arealdel. Eit av tema som skal rullerast er areal for gjenbruksmassar (jor...

Spørjetime i kommunestyre 21. mars

Det blir spørjetime i kommunestyret onsdag 21.03.18, kl. 15.00, i Meland rådhus. Dei som ønskjer utfyllande svar må meld...
06. februar 2018
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

mandag19. mars
Kulturkalender Meland
onsdag21. mars
Kulturkalender Meland
torsdag22. mars
mandag26. mars
Kulturkalender Meland
mandag02. april
Kulturkalender Meland
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Rekruttering.JPG

HJARTESTARTARREGISTERET.JPG

Web levert av CustomPublish