Frivilligmelding Meland - Høyring og offentleg ettersyn

Utval for levekår gjorde i møte 07.02.2017, sak 07/2017 vedtak om at Frivilligmeldinga skal ut til offentleg ettersyn og høyring.

Les meir om høyringa 21. februar 2017

Korleis er det å vere tenåring i Meland ?

På oppdrag frå Meland kommune vil forskingsinstituttet NOVA ved Høgskulen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – r...

Aktivitetar vinterferien 2017

 Meland kommune i samarbeid med Meland Aktiv, Kvernbit og Nordre Holsnøy IL har satt i gang litt ulike tilbod i vinterfe...

Kulturmidlar med frist 1. mars

Midlane skal stimulere til aktivitet i frivillig sektor og amatørkulturlivet i kommunen. I 2016 fekk 58 lag og organisas...
Les mer 21. februar 2017

Endring områdeplan Frekhaug senter - offentleg høyring og ettersyn

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 har Utval for drift og utvikling 24.1.2017, som sak 06/2017, gjort vedtak om ...
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

lørdag25. feb.
Kulturkalender Meland
mandag27. feb.
Kulturkalender Meland
torsdag02. mars
Kulturkalender Meland
fredag03. mars
Kulturkalender Meland
mandag06. mars
Kulturkalender Meland
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Rekruttering.JPG

Hjertestarteren.no.png

Web levert av CustomPublish