Slik er vi organisert

Organisasjonskart

Alver kommune er organisert i tre leiarnivå. Øvst er kommunalsjefane, leia av kommunedirektør Ørjan Raknes Forthun. Kommunalsjefane er ansvarlege for kvar sin sektor.

Oppvekst er eksempel på ein slik sektor.I  oppvekst-sektoren er det to leiarnivå til. Det midterste leiarnivået er tenesteleiarane der ein blant anna finn leiar for skule. Avdelingsleiarane er på det tredje leiarnivået. Der finn ein rektorane for dei ulike skulane.

Alver kommune har og stabsfunksjonar i administrative stillingar, som er knyta til ulike deler av organisasjonskartet.

Sektorane våre er:

  • Helse og omsorg
  • Samfunnsutvikling
  • Oppvekst
  • Teknisk forvaltning og drift
  • HR og utvikling og økonomi

Trykk her for organisasjonskart.

Kontakt kommunedirektøren si leiargruppe
Ørjan Raknes Forthun

kommunedirektør

orjan.raknes.forthun@alver.kommune.no

91 58 63 38

Martin Kulild

assisterande kommunedirektør

martin.kulild@alver.kommune.no

46 41 48 00

Anny Bastesen

kommunalsjef, teknisk forvaltning og drift

anny.bastesen@alver.kommune.no

40 03 88 93

Hogne Haugsdal

kommunalsjef, samfunnsutvikling

hogne.haugsdal@alver.kommune.no

99 57 49 46

Janne Sund

kommunalsjef, økonomi

janne.sund@alver.kommune.no

97 51 67 43

Jarle Landås

leiar for kommuneadvokatkontoret

jarle.landas@alver.kommune.no

40 22 82 15

Kristin Moe

kommunalsjef, oppvekst

kristin.moe@alver.kommune.no

98 85 72 05

Leni Dale

kommunalsjef, helse og omsorg

leni.dale@alver.kommune.no

90 85 44 64

Lisbeth Toppe Alvær

kommunalsjef, HR og utvikling

lisbeth.alvaer@alver.kommune.no

93 03 61 56

 

Kontakt tenesteleiarar

Helse og omsorg:

Benthe Fjeldstad Helland

Tenesteleiar, heimeteneste

benthe.fjeldstad.helland@alver.kommune.no

47 46 09 93

56 37 56 03

Bernt Fjordheim

Tenesteleiar, habiliteringstenester

bernt.fjordheim@alver.kommune.no

47 46 11 08

Christina Løtveit Fosse

Tenesteleiar, sjukeheim

christina.lotveit.fosse@alver.kommune.no

40 91 08 84

56 37 57 04

Tord Asle Lappen Moltumyr

Tenesteleiar, helse

tord.moltumyr@alver.kommune.no

95118589

Vibeke Erstad

Tenesteleiar, psykisk helse og rus

vibeke.angelskar.erstad@alver.kommune.no

92 22 45 99

56 37 56 08

Jane Britt Daae

Tenesteleiar, NAV

jane.britt.daae@alver.kommune.no

41 46 02 37

Oppvekst:

Mona Meidell-Hagewick

Tenesteleiar, barnehage

mona.hagewick@alver.kommune.no

95 14 69 23

56 37 54 82

Ingvild Moen

Tenesteleiar, skule

ingvild.moen@alver.kommune.no

48 39 48 29

Sissel Mary Frotjold

Tenesteleiar, barnevern

sissel.mary.frotjold@alver.kommune.no

40 80 77 24

56 37 54 33

 

Kjersti Risa Marøy

Tenesteleiar helsestasjon og jordmor

kjersti.risa.maroy@alver.kommune.no

98 83 38 86

Bodil Rossnes

Tenesteleiar, PPT

bodil.rossnes@alver.kommune.no

95 22 20 63

Teknisk forvaltning og drift:

Siril Therese Sylta

Tenesteleiar, arealforvaltning

siril.therese.sylta@alver.kommune.no

40 91 08 80

Kjetil Spurkeland

Tenesteleiar, drift og vedlikehald

kjetil.spurkeland@alver.kommune.no

93 40 60 68

Samfunnsutvikling:

Karl Johannes Romarheim

Tenesteleiar, brann og redning

karl.johannes.romarheim@alver.kommune.no

40 84 12 70

 

Kontakt avdelingsleiarar og tilsette

Vi jobbar med å få på plass kontaktinformasjon til avdelingsleiarar i Alver.

Treng du kontakt med avdelingsleiarar eller andre tilsette i Alver kommune, ring innbyggjarservice på 56 37 50 00.

Trykk her for vakttelefonar og annan kontaktinformasjon i kommunen.


Sist oppdatert: 17.10.2022
Publisert: 23.10.2018