Veglys

Meland kommune har avtale med BKK om drift og vedlikehald av alle veglys langs offentleg veg.

Du kan melde frå om feil eller liknande på veglys på BKK si side, eller på telefon 55 12 70 00.


Sist oppdatert: 08.10.2018
Publisert: 18.06.2018