HeimVeg, vatn, avløp og bossVegGraving i offentleg veg

Graving i offentleg veg

Slik søkjer du

Søknadsskjema

Kart får du hjå kartavdelinga
Ta kontakt med resepsjonen på telefon: 56 17 10 00, eller send ein e-post til: postmottak@meland.kommune.no


Søknaden sender du til:
Meland kommune
Postboks 79
5906 Frekhaug

eller på e-post: postmottak@meland.kommune.no

Gravereglar

Arbeidet skal gjennomførast i tråd med krava i Meland kommune sitt gravereglement med vedlegg.

Gravereglement

Vedlegg til gravereglement

Gravereglane er utarbeidd i samarbeid med 12 andre kommunar i Hordaland gjennom NKF nettverksgruppe for veg og trafikk. Føremålet med gravereglane er å sikre ei effektiv og omsynsfull gjennomføring og ei fullgod istandsetting av veg etter gravearbeid.

Kontakt


Sist oppdatert: 23.04.2019
Publisert: 18.06.2018