HeimVeg, vatn, avløp og bossKommunale avgifter og eigedomsskatt

Kommunale avgifter og eigedomsskatt

 

Kommunale avgifter 2018 - oversyn

Avgiftsart Sum (inkludert meirverdiavgift)
Vatn  
Årsabonnement, heilårsbustad / fritidsbustad 2 696,25
Fast forbruk 2 516,25

Forbruk etter målar (pr. m3)

16,78
Leige vassmålar (mindre enn 26mm) 498,25
Leige vassmålar (26 – 50mm) 625
Tilknytingsavgift 25 000
Kloakk/avlaup  
Årsabonnement, heilårsbustad / fritidsbustad 1 998,75
Fast forbruk 1 830
Forbruk etter målt vassforbruk: (pr. m3) 12,20
Tilknytingsavgift 25 000
Slam  
Slamtømming kvart 2. år (heilårsbustad) 990
Slamtømming kvart 4. år (fritidsbustad) 495
Renovasjon  
Restavfall 140 liter kvar 2. veke m/ biodunk 4 360
Restavfall 140 liter kvar 2. veke m/ kompost 3 860
Restavfall 140 liter kvar 4. veke m/ biodunk 3 960
Restavfall 140 liter kvar 4. veke m/ kompost 3 460
Restavfall 240 liter kvar 2. veke m/ biodunk 4 760
Restavfall 240 liter kvar 2. veke m/ kompost 4 260
Renovasjon fritidsbustad / Halv avgift 2 180
Feiing  
Årsavgift feiing for ei pipe 525
Årsavgift feiing pr ekstra pipeløp 184,69

Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningteneste 

Gebyrregulativ – Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste

Vatn og avlaup

Gebyrregulativ vatn og avlaup 2018

Forskrift om vass- og avlaugsgebyr

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Meland kommune

Eigedomsskatt

Eigedomsskatt (informasjon om skattetakst)

Takseringsprinsipp eigedomsskatt

Kontaktperson eigedomsskatt

 

 


Sist oppdatert: 28.11.2018
Publisert: 25.05.2018