HeimSkule og utdanningSFO (Skulefritidsordning)

SFO (Skulefritidsordning)

Påmelding

Påmelding, endringar og utmelding gjer du via elektronisk skjema.

Skjema for påmelding, endring og utmelding

 

Kva kostar det?

Kommunestyret har i budsjett for 2018 justert SFO- satsane. Frå 01.02.2018 gjeld følgjande satsar:

Prisar på SFO-plass

Born i heil plass  Kroner
Heil plass (15 - 23 timar per veke) 2 640,- per månad
Søsken nr. 2 med 25% moderasjon 1 980,- per månad
Søsken nr. 3 med 50% moderasjon 1 320,- per månad
Born i halv plass  Kroner
Halv plass (7 - 14 timar per veke)  1 710,- per månad
Søsken nr. 2 med 25% moderasjon  1 280,- per månad
Søksen nr. 3 med 50% moderasjon    850,- per månad
Born med korttidsplass  Kroner
Korttidsplass (0 - 6 timar per veke)    860,- per månad
Søsken nr. 2 med 25% moderasjon    645,- per månad
Søsken nr. 3 med 50% moderasjon    420,- per månad

Matpengar er kroner 30,- per dag per månad (det vil sei kroner 150,- per månad dersom barnet har mat 5 dagar i veka). Ekstratimar er kroner 50,-.

Kontaktinformasjon

Skulane Sagstad, Grasdal, Vestbygd og Rossland har alle eit SFO tilbod.

Kontaktinformajson

Opningstid

SFO er open før skulestart frå klokka 7.30 og etter skuleslutt fram til klokka 16.30.

Måltider på SFO

Det vert servert eit måltid om ettermiddagen, så ta med matpakke til frukost og lunsj.

Gjeldande SFO-vedtekter

Her finn du gjeldande SFO-vedtekter (PDF)


Sist oppdatert: 28.11.2018
Publisert: 20.04.2018