Styringsdokument

Budsjett og økonomiplanar

Trykk her for budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Trykk her for økonomiplan 2021 - 2024

Budsjett 2022 og  økonomiplan for 2022 - 2025 - Kommunestyret sitt vedtak, sak 164/21, den 16. desember 2021

Årsmelding og årsrekneskap

2022

Trykk her for å sjå årsmelding for 2022

Trykk her fpr å sjå årsrekneskap for 2022

2021

Trykk her for å sjå årsmelding for 2021

Trykk her for å sjå årsrekneskap for 2021

Økonomisk rapportering

Trykk her for vedteke rapport for 2. tertial 2022

Trykk her for vedteke rapport for 1. tertial 2022

Trykk her for vedteke rapport for 2. teritial 2021

Trykk her  for vedteke rapport for 1. tertial 2021

Finansrapportering
Politisk reglement

Trykk her for politisk styringsstruktur og reglement gjeldande frå oktober 2023

Trykk her for forskrift gjeldande frå 1. januar 2021

Trykk her for politisk styringsstruktur og reglement gjeldande frå oktober 2019

Gebyrregulativ

Trykk her for gebyr- og betalingssatsar for Alver kommune - 2023.

Gebyr og betalingssatsar for 2022

Eigarskapsmelding

Trykk her for eigarskapspolitikk og eigarskapsmelding.

Gjeldande planar

Sjå oversikt over gjeldande planar her.


Sist oppdatert: 22.05.2020
Publisert: 16.10.2018