Temarevisjon av kommuneplanen sin arealdel

Tema for revisjonen er

 • Areal for havbruksnæring på land og vatn, areal for djupvasskai
 • Reiselivsrealert næringsutvikling og Meland golf
 • Areal for gjenbruksmasser

Endringar i føresegn og nye føresegn til kommuneplanens arealdel er markert med gult. 

Det vert varsla om forlenga høyringsfrist for å kome med merknader til temarullering på kommuneplanen sin arealdel. Fristen er forlenga til 04.07.2019. 

Merknader må vere skriftlege og kan sendast til postmottak@meland.kommune.no, som brev til Meland kommune, postboks 79, 5906 Frekhaug, eller du kan nytte det elektroniske høyringsskjemaet.

Høyringsdokument

Det vart avhalde informasjonsmøte om planen på rådhuset i Meland den 21.05.2019 klokka 19.00.

Det vert open kontordag  på rådhuset med tema areal for havbruk i kommuneplanen sin arealdel 27. juni klokka 14.00 - 17.00.

Kontakt

 • Kristin Nåmdal 
  Samfunnsplanleggjar
  Telefon: 47 46 62 96

 • Marius Flemmen Knudsen
  Skog- og miljøkonsulent 
  Telefon: 56 17 11 86

Sist oppdatert: 21.06.2019
Publisert: 30.04.2019