HeimPolitikk, administrasjon og høyringarHøyringar og kunngjeringarKunngjering – oppstart forhandlingar om utbyggingsavtale

Kunngjering – oppstart forhandlingar om utbyggingsavtale

Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre finansiering og gjennomføring av ny offentleg infrastruktur, mellom anna veg og fortau.

Framforhandla avtale vil bli lagt ut til offentleg ettersyn. Inngått avtale vil bli kunngjort.

Det vert vist til kommunen sitt prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler, jfr. planføresegn 1.3.1 i kommuneplan for Meland kommune vedteke 17.06.2015 planID 125620100003.

Spørsmål eller innspel kan rettast til:
E-post: postmottak@meland.kommune.no

Meland kommune
Postboks 79
5906 FREKHAUG


Sist oppdatert: 28.05.2019
Publisert: 28.05.2019