Symjehallar

Radøyhallen 

Ønskjer du å tinge tid i terapibassenget?

Dette gjer du digitalt i kalenderen til terapibassenget.

Trykk her for kalenderen til terapibassenget

Det er maks plass til 8 personar i terapibassenget pr. time (unntak dersom det er ei samla gruppe). Tinginga må skje minst to timar før timen startar.

Korleis gjer eg det?

  1. Trykk i kalenderen på den timen du ønskjer å tinga tid til og klikk på «deltakarregistrering». Klikk så på lenkja, eller skann QR-koden som dukkar opp.
  2. Legg inn kor mange du ønskjer å reservera for, samt eige telefonnummer. Trykk deretter på «førehandspåmelding».
  3. Om tinginga vart gjort riktig, og er godkjend, kjem det grøn tekst på toppen av sida. Om tinginga ikkje vart registrert korrekt, eller godkjent, vil det kome opp ein tekstboks midt på sida med beskjed om at noko gjekk gale.
Avbestilling

Det er også mogleg å avbestilla tid ein har tinga på same måte som skildra over, men ein legg då inn eige mobilnummer og tal på påmeldte ein ønskjer å avbestille for og trykkjer så på knappen «avbestill»

Opningstider
1. september - 30. april (1. - 31.mai: offentleg bading kun tysdag og laurdag) 
Tysdag 17.30-19.30 For alle
19.30-22.00 For vaksne (over 16 år)
Torsdag 17.30-19.30 For alle
19.30-22.00 For vaksne (over 16 år)
Fredag 17.30-19.30 For alle
19.30-22-00 For vaksne (over 16 år)
Laurdag 10.30-14.30

For alle

Prisar

Sjå betalingssatsar for kommunale bygg og anlegg

Aldersgrense

Barn frå og med 6. klasse kan bade åleine under føresetnad av at dei viser at dei er symjedyktig gjennom ein ferdigheitstest i bassenget - og med godkjenning frå føresette.


Sist oppdatert: 25.09.2020
Publisert: 30.12.2019