HeimKultur og aktivitetFriluftslivSkilting, merking og tilrettelegging av turstiar

Skilting, merking og tilrettelegging av turstiar

Har du eller ditt lag lyst å bidra?

Om du eller ditt lag ønskjer å bidra, ta kontakt med: 

Tilskotsordning for tilrettelegging og utvikling av friluftstiltak

Alver kommune har ei tilskotsordning for tilrettelegging og utvikling av friluftslivstiltak, og kan gjevast i form av materialar, gjerdeklyv, grinder eller benkar, eller som refusjon av utgifter på delegert vedtak. 

Ønskjer du å søkja? Send ein e-post til:


Sist oppdatert: 04.08.2020
Publisert: 15.11.2019