HjemKultur og aktivitetFriluftslivFriluftlivets ferdselsårer

Friluftlivets ferdselsårer

Alver kommune har vedtatt Plan for friluftslivets ferdselsårer 2022-2026.  Planen skal gjev ei samla oversikt over ferdselsårer for friluftslivet (dvs turvegar, -løyper, -stiar og padleløyper) kring regionsenteret, dei seks lokal- og nærsentra og skular i Alver kommune, og i tillegg ferdselsårer med særleg høg bruksfrekvens og stort tilretteleggingsbehov utanom desse områda.

Vedtatt plan:

Plan for friluftslivets ferdselsårer i Alver kommune 2022-2026
Kartlagde ferdselsårer
Kart 1
Kart 2
Kart 3
Kart 4
Kart 5
Kart 6
Kart 7
Kart 8
Kart 9
Kart 10
Kart 11
Kart 12
Kart 13
Kart 14
Kart 15
Kart 16
Kart 17
Kart 18
Kart 19
Kart 20

Ferdselsårer som er kartlagde i samband med planen eller som oppfølging av denne er lagt ut på: www.nordhordlandskart.no/apps/map/alverturogfriluft

Planarbeidet har følgd rettleiaren Plan for friluftslivets ferdselsårer.


Sist oppdatert: 09.06.2021
Publisert: 09.06.2021