HjemKultur og aktivitetFriluftslivFriluftsområde og turar

Friluftsområde og turar

Turstiar og turområde

Det er ei rekkje turstiar og turområde i Alver kommune - både langs sjøen, i låglandet, i skogsområde og på fjellet.

Sjå oversikt over registrerte og kartlagde turstiar.

På ut.no. finn du turskildringar til dei mest nytta turane. 

Ta med deg boss, vis omsyn til dyr på beite, hugs bandtvang og lat att grinda. Ha ein flott tur!

Kartlagde friluftsområde

Både Lindås, Meland og Radøy kommunar har gjennomført ei kartlegging av alle friluftsområde i det som no er Alver kommune. Denne kartlegginga er tilgjengeleg på naturbase.no (slå på kartlaget Kartlagde friluftsområde under Friluftsliv). Dei kartlagde friluftsområda finn du også på kommunen sin kartportal for friluftsliv.

Friluftsområde som er drifta av Bergen og omland friluftsråd (BOF)

Informasjon om kart over desse friluftsområda er lagt ut på Bergen og omland friluftsråd si nettside

Badeplassar

43 badeplassar i Nordhordland og Gulen er undersøkt i år, og prøvane viser utmerka vasskvalitet hjå samtlege.

Det er Miljøretta Helsevern som kontrollerer badeplassane, mellom anna for tarmbakteriar. Dette for å sikre at det ikkje er tilførsel av avføring som kan kome av til dømes kloakk. 

Desse badeplassane vart kontrollerte i Alver i juni 2023: 

 • Kvamsvågen
 • Vallevika, Seim
 • Fisketangen, Seim
 • Vågseidestranda, Lindås
 • Spjeldneset, Lindås
 • Nautevågen, Fanebust
 • Skjelvika, Vabø
 • Myking
 • Kvernhusvika, Eknes
 • Litlevågen, Fyllingsnes
 • Hjelmås kai
 • Badevika, Frekhaug
 • Haltejohansvika, Frekhaug
 • Fløksand
 • Hestenesvatnet
 • Smineset, Litlebergen
 • Bøtjørna, Bøvågen - algevekst registrert ved prøvar tatt i juni
 • Byngja, Bøvågen
 • Vågenes camping, Radøy
 • Nesvatnet, Manger - algevekst registrert ved prøvar tatt i juni
 • Solheimsvika, Austmarka
 • Hillandsvatnet
 • Alverneset, Isdalstø

MERK: I ferskvatn kan det oppstå algevekst. Ein kan ikkje sjå bort frå at det kan førekomme oppblomstring av blågrønalgar. Kontakt med dette kan gi hudirritasjonar og forgiftingar. Bading frarådast.

Trykk her for kart over badeplassar i Nordhordland og Gulen

Alle må sjølv vurdere tilhøva på badeplassane dei besøkjer.

Padling

Alver er ein øy- og kystkommune med gode forhold for padling. Ta omsyn til vind og havstraumar, og eige ferdigheitsnivå! 

Nokre populære padleturar: 

 • Lindåsosane
 • Toska og Floni rundt med utgangspunkt frå badeplassen ved Toskavegen
 • Nordre del av Radøy med utgangspunkt i til dømes Byngja, Bøvågen, Villangervågen eller Rossnes.
 • Rylandsvassdraget med utgangspunkt ved Rossland skule
 • Hundvinsvatn og Tveitavatn
 • Nordre del av Holsnøy med utgangspunkt t.d. på Io

Trykk her for å sjå Bergen og Omland Friluftsråd sine turforslag for dei som vil på kajakktur i Alver.

Trykk her for å sjå DNT sine forslag til kajakkturar på ut.no.

Skiløyper
 • Hopsdal
 • Gamlesætra, Romarheimsdalen
Kontakt

 


Sist oppdatert: 04.08.2020
Publisert: 15.11.2019