Hukommelsesteam

Kven er vi?

Teamet består av 4 sjukepleiarar med vidareutdanning innan aldring og helse. Lege og ergoterapeut er også tilknytta teamet. Vi er tilknytta ei ressursgruppe, leia ut frå Olaviken alderspsykiatriske sjukehus.

Tilbod

 • Utgreiing ved mistanke om demenssjukdom ved samtale med pasient og pårørande
 • Vurdere behov for hjelp og bidra ved søknad om tenester i kommunen
 • Vurdere behov for hjelpemiddel som kan hjelpe på tryggleik i heimen og støtte opp om hukommelsen
 • Sikre tryggleik i heimen, særleg med tanke på brann- og fallfare med meir
 • Rettleiing av pårørande og helsepersonell
Kvifor er demensutgreiing viktig?
 • For å utelukke andre sjukdomar som har demensliknande symptom
 • For vurdering av medisin
 • For å kunne leggje til rette heimesituasjonen for personar med demens og deira pårørande
 • For å kunne setje i gang tiltak til rett tid

Kontakt

Du når oss også ved å ringe heimesjukepleien i kommunen:

 • Telefon kontoret på Frekhaug: 99 27 74 82
 • Telefon kontoret på Vikebø: 95 81 69 32
Kven kan ta kontakt med oss?
 • Personen sjølv, pårørande, naboar, vener og slekt kan ta uforplikta kontakt med oss.
 • Helsepersonell i kommunen og fastlegar.
Kjenner du nokon som:
 • Gløymer ting som nettopp har hendt
 • Gjentek historiar
 • Er forvirra i forhold til tid og stad
 • Har problem med å gjenkjenna folk
 • Gløymer innlærde ferdigheter
 • Har fått forsterka personlege trekk
 • Har fått svekka dømmekraft
 • Har problemer med å klare seg sjølv i kvardagen?

Då kan du ta kontakt med oss.


Sist oppdatert: 30.01.2019
Publisert: 21.09.2018