HeimNyheiterVelkommen til temamøte "Klima og miljø"

Velkommen til temamøte "Klima og miljø"

Velkommen til temamøte 13. juni med fokus på insekter som bier/humler.
Publisert: 14.05.2019
Sist endra: 14.05.2019

Tid og stad

  • 13. juni, klokka 16.45. Kaffien er klar frå klokka 16.30
  • Strilabiblioteket avdeling Knarvik
  • Alle er velkomne
  • Temamøte er gratis

Innleiar er Phd. Anders Nielsen, forskar frå UIO

Anders har doktorgrad i økologi. Hans nøkkelkompetanse innanfor Vitenskapskomiteteen for mat og miljø er korleis ulike prosessar påverkar biologisk mangfold og økosystemtenester.
Han er nestleiar for faggruppa for framande organismer og handel med truede arter.

«Tapet av natur er ein like stor trussel som klimaendringene, meiner forskarar. Den nye FN-rapporten skal gje grunnlaget for at verda kan endra retning før det er for seint.»

«– Jeg tror ikke alle er klar over hvor viktig biene er for matproduksjonen i verden, og hvordan god pollinering er med på å øke avlingene. Det er et stort behov for deling av kunnskap på tvers av sektorer, slik at alle kan ta ansvar for å forbedre situasjonen» (Kirkeby)

Foredraget er «folkeleg» lagt opp slik at det skal passa for «alle». Bønder, hageentusiastar, undervisningspersonale og dykk andre som er opptatt av klima og miljø. Alle kan gjera litt!

Det vert ein liten utstilling av birøktarutstyr i lokalet og sal av honning og humlekassar.

Arrangører: Strilabiblioteket, Glade bønder og Alver Senterparti