HeimNyheiterVegstenging fylkesveg 247 Melandsvegen

Vegstenging fylkesveg 247 Melandsvegen

Fylkesveg 247 Melandsvegen vert stengt i perioden onsdag 27. mars - søndag 05. mai 2019.
Publisert: 22.03.2019
Sist endra: 17.04.2019

I samband med legging av nye VA-leidningar vert Fylkesveg 247 Melandsvegen stengd for gjennomkøyring ved Holme.

Omkøyring vert skilta. Fotgjengarar kan passere forbi anleggsområdet.