HeimNyheiterVegarbeid Holme - Tveit

Vegarbeid Holme - Tveit

Det har vore ein del spørsmål om «oversvømmelse» på den nye vegstrekninga nedanfor Blåklokka barnehage.
Publisert: 04.06.2019
Sist endra: 04.06.2019

Forklaringa er at i den tida kommunen fekk halde vegen stengd, måtte ein prioritere området der det var mest fjellsprenging. Samtidig skal vegen senkast opptil 2,7 meter på enkelte strekningar.

Det er ikkje ferdig grøfta nedanfrå Holme. Dermed får ein slike situasjonar ved store nedbørsmengder. Når vegen er ferdig vil ikkje slikt som dette oppstå.

Det er også gjort midlertidige tiltak.


Harry Finseth
Prosjektansvarleg