HeimNyheterTilskotsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamiliar

Tilskotsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamiliar

Frivillige organisasjonar, offentlege instansar og private aktørar kan søkje om midlar til tiltak som motverkar eller dempar konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. (Tidlegare Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom). Søknadsfrist for tilskotsåret 2019 er 10. desember 2018.
Publisert: 22.11.2018
Sist endra: 22.11.2018
Les meir om tilskotsordninga og søknadsprosess her.
Har du spørsmål eller treng rettleiing, ta kontakt med:

Meland frivilligsentral
Nina Randal
Dagleg leiar
Telefon: 56 17 10 66
E-post: frivilligsentralen@meland.kommune.no 

Søknadsfrist for tilskotsåret 2019 er 10. desember 2018