HeimNyheiterTemarevisjon av kommuneplanen sin arealdel

Temarevisjon av kommuneplanen sin arealdel

Tema for revisjonen er

 • Areal for havbruksnæring på land og vatn, areal for djupvasskai
 • Reiselivsrealert næringsutvikling og Meland golf
 • Areal for gjenbruksmasser

Endringar i føresegn og nye føresegn til kommuneplanens arealdel er markert med gult. 

Merknad kan sendast til postmottak@meland.kommune.no, som brev til Meland kommune, postboks 79, 5906 Frekhaug, eller du kan nytte det elektroniske høyringsskjemaet.

Merknader til planforslaget må vera framsett skriftleg innan 13.06.2019.

Høyringsdokument

Det blir informasjonsmøte om planen på rådhuset i Meland den 21.05.2019 klokka 19.00.

Kontakt

 • Kristin Nåmdal 
  Samfunnsplanleggjar
  Telefon: 47 46 62 96

 • Marius Flemmen Knudsen
  Skog- og miljøkonsulent 
  Telefon: 56 17 11 86

 


Sist oppdatert: 09.05.2019
Publisert: 30.04.2019