HeimNyheiterStenging av gangveg

Stenging av gangveg

Gangvegen mellom Schriverhaugen og Holtermandsvegen vert stengd frå onsdag 28. august til måndag 16. september.
Publisert: 27.08.2019
Sist endra: 27.08.2019

Årsaka er flaumsikringa Meland kommune utfører i området. Når det no skal gravast ut i myra er det ikkje forsvarleg, eller praktisk mogleg å halde gangvegen open.

Meland kommune håper at dette ikkje medfører mykje ulemper.

Trykk på bilete for større kart.

Harry Finseth
Prosjektleiar Meland kommune