Nasjonal test av naudvarsel

Onsdag 14. juni klokka 12 blir Naudvarsel på mobil og Sivilforsvaret sitt varslingsanlegg testa over heile landet.
Publisert: 12.06.2023
Sist endra: 12.06.2023

Naudvarsel på mobil er det nye varslingssystemet til styresmaktene som skal nyttast ved alvorlege situasjonar. 

Dette skjer når Naudvarsel blir testa

  • Testen blir utløyst mellom klokka 11.55 og 12.10 onsdag 14. juni.
  • Når du mottek testen vibrerer telefonen og spelar av ein høg sireneaktig lyd i om lag 10 sekund. 
  • Lydlaus, låg lyd, dempa varsling og liknande blir overstyrt.
  • Testen går ut til alle nyare og oppdaterte mobiltelefonar.  

Trykk her for å lese meir om Naudvarsel på mobil

"Viktig melding - søk informasjon"

Sivilforsvaret sitt varslingsanlegg blir også testa 14. juni klokka 12. 

Varslingsanlegget blir testa to gongar i året, i januar og juni, for å sjekke at dei virkar og for å reparere dei som er defekte. 

Signalet som blir sendt ut betyr "Viktig melding - søk informasjon". Tyfonane tutar då i tre seriar med opphald på eitt minutt mellom seriane. 

I Alver kommune er det varslingsanlegg ved gamle Knarvik barneskule. 

Trykk her for å lese meir om varslinga