HeimNyheiterMjåtveitvegen vert stengt for gjennomkøyring frå måndag 3. juni

Mjåtveitvegen vert stengt for gjennomkøyring frå måndag 3. juni

Grunna arbeid med VA-leidning og nytt fortau vert Mjåtveitvegen stengt for gjennomkøyring ved parkeringsplassen for snøggbåten ved Varnappen.
Publisert: 31.05.2019
Sist endra: 03.06.2019

Vegen er planlagt stengt fram til 5. juli. Tilkomst til parkeringsplassen ved Varnappen vert via Havnevegen. Vegen vil vere open for fotgjengarar.

Raudt kryss i kartet viser vegstenging (trykk på bilete for større kart).