HeimNyheiterKurs i livsstilsendring - meistring av eiga helse

Kurs i livsstilsendring - meistring av eiga helse

Kurs for deg som har eller står i fare for å utvikle livsstilssjukdom, som til dømes diabetes type 2, overvekt, og hjarte-/karsjukdom.
Publisert: 22.01.2019
Sist endra: 12.03.2019