HeimNyheiterHelsesjukepleiar - ny tittel, samme kompetanse

Helsesjukepleiar - ny tittel, samme kompetanse

Helsesøster har no fått ny tittel: helsesjukepleiar!
Publisert: 21.01.2019
Sist endra: 12.03.2019

Helsesjukepleiarar:

  • er sjukepleiarar med vidareutdanning eller master innan helsefremjande og førebyggjande arbeid for barn, unge og familiar
  • er ekspertar på barn og unge si helse og utvikling
  • møter alle barn og unge

Du treff helsesjukepleiarar på helsestasjon, i skulehelsetenesta og på helsestasjon for ungdom!

Du kan lese meir om helsesjukepleiarar her