Veterinærvakt

Kommunane har ansvar for at det finst eit tilbod om akuttvakt for sjuke dyr utanom vanleg arbeidstid. Nordhordland vaktdistrikt består av kommunene Austrheim, Fedje, Lindås, Meland og Radøy.

Det er inngått avtale med tre veterinærer, som deler på vakta  i dette område. Vaktene går alle dager fra kl. 16.00 til påfølgjande dag kl. 08.00, og i helgene samt bevegelege helgedager. Me minner om at all vakttjeneste gjelder AKUTT HJELP og livstruende skader.  Du kan ringja eit av telefonnumra og få opplyst  kven som er vakthavande veterinær.

Vakta  er delt  mellom følgjande veterinærar:

Klinikk

Tlf/mob

Veterinær

Knarvik Dyreklinikk

56 35 45 75

Lars-Fredrik Sæthre

Inge Midtveit

Seim Veterinærkontor

56 35 10 50

Hallgrim Andersen

Veterinærkontoret på Totland

56 35 11 06

917 67 519

Carl Aage Wangel

Web levert av CustomPublish