Vasstenging Løypetona og delar av Mjåtveitvegen

Vatnet vert stengt mandag 20.03 kl.09.00. Arbeidet vil ta 3-4 timar. Årsaka er tryggleik. Meland kommune skal skifte gamal overvasskulvert gjennom Mjåtveitvegen mot Paktarmyra. 

Det viser seg at røyret svingar under vasskumma på staden. Grøfta er 6 meter djup, og ein er nøydd til å fjerne kumma for å skifte røyra. Vassleidninga vert provisorisk samankopla.Det vert også sendt ut UMS-varsel. Det vert ei ny vassperring når kumma skal på plass att, om ca ei veke. Nytt varsel  kjem.

Spørsmål kan rettast til:

Harry Finseth
56 17 11 76

Web levert av CustomPublish