UngMeland

UngMeland

UngMeland er eit initiativ frå kulturtenesta for å auke aktivitet og tilbod for unge i Meland (Frå 8.-10. klasse)

08. mai 2017

UngMeland har baen sin i 2. etasje over Max Fitness i Frekhaug senter og har følgjande opningstider: Kvar tysdag og torsdagar frå kl. 14.00-17.00. Annan kvar fredag frå kl. 17.00-21.00 i partalsveker. Følg oss på UngMeland si Facebookside for meir informasjon.

Web levert av CustomPublish