©Per Henning Wiken

©Per Henning Wiken

Friluftsliv i Meland

Tilhøva for friluftsliv er gode i Meland.  Her finn du informasjon og tips på kva du kan finne på i Melandsnaturen og kva som skjer av arrangement og prosjekt.

I Meland har vi  ei stor satsing på å fremme friluftslivet, noko som er festa i kommunen sitt planverk for idrett og friluft 2014 - 2019.

Sjå i undermenyane til venstre for meir informasjon og kva du kan finne på her i kommunen.

Har du spørsmål, innspel eller ønskjer å få til noko i ditt nærmiljø? Ta kontakt med kulturleiar Eirik Utne - eirik.utne@meland.kommune.no - 56 17 10 59

God tur og godt friluftsår!

Web levert av CustomPublish