Tenestestandardar i Meland

Her finn du ei oversikt over våre tenestestandardar. Dei ligg også publisert på den enkelte teneste si side.

Administrasjon:

Tenesteområde barnehage:

Tenesteområde barnevern:

Tenesteområde grunnskular:

Tenesteområde helse:

Tenesteområde kultur:

Tenesteområde Nav Meland:

Tenesteområde Meland heimeteneste:

Tenesteområde Meland sjukeheim:

  • Sjukeheim

Tenesteområde Plan, utbygging og kommunalteknikk:

 

 

 

Web levert av CustomPublish