Val 2017_logo

Val 2017_logo

Stortings- og sametingsvalet 2017

Kor og kva tid kan du røysta ? På valdagen du røyste i eigen kommune.

Tidlegrøysting

Dersom du ikkje kan røyste på valdagen og i perioden for førehandsrøysting, kan du i perioden 3. juli til 9. august ta kontakt med kommunen for å gjere avtale om å få røyste.

Førehandsrøysting

Førehandsrøystinga for Stortings- og Sametingsvalet 2017 startar 10. august, og held fram til og med fredag 8. september.

Rådhuset på Frekhaug, resepsjonen

  • 10. august - 8. september: Måndag - fredag kl. 08.00-15.30

Utvida opningstid

  • Laurdag 2. september kl. 10.00-14.00
  • Måndag 4. september og torsdag 7. september kl. 08.00-19.00

Ved institusjon

  • Meland sjukeheim onsdag 6. september kl. 10.30-12.30

Ambulerande førehandsrøysting

Veljarar som på grunn av sjukdom eller fordi dei er uføre ikkje kan røyste der det vert halde førehandsrøysting, kan etter søknad til valstyret får røyste der dei held til. Søknadsskjema om slik røysting finn du her eller du kan setje fram søknad per brev, per telefon, 56171000 eller per e-post. Frist for slik søknad er sett til onsdag 6. september.

Røysting på valdagen måndag 11. september

Flatøy krins Flatøy skulehus Kl. 12.00-20.00
Grasdal krins Grasdal skule Kl. 12.00-20.00
Sagstad krins Meland Aktiv v/ Fossemyra idrettspark Kl. 12.00-20.00
Vestbygd krins Vestbygd skule Kl. 12.00-20.00
Rossland krins Rossland skule Kl. 12.00-20.00
Husebø krins Nordavinden - tidlegare Husebø bedehus Kl. 12.00-20.00

 

Trykk her for å lese meir om stortings- og sametingsvalet på regjeringa sine heimesider

Web levert av CustomPublish