Søkje barnehageplass

Søknad om barnehageplass - barnehageopptak 2017/2018

Søknadsfristen til hovudopptaket til barnehageplass er 1.mars. Nytt i år er at Stortinget truleg vil fatte vedtak i løpet av våren 2017, som også gjev barn fødd i november rett til barnehageplass. Retten vil i så fall gjelde frå 2017. Alle må bruke det elektroniske søknadsskjemaet som er merka 2017 /2018

10. februar 2017 Les meir om barnehageopptak 2017/2018
Web levert av CustomPublish