SMS-varsling

Telefonvarsling frå kommunen - sjekk om du er registrert

Meland kommune har for ei tid tilbake teke i bruk telefonvarsling til innbyggjarar. Telefonvarsling vert brukt ved f.eks planlagt vedlikehald av leidningsnettet for vatn, uventa vass-stans eller i andre situasjoner der det er viktig å få ut informasjon på ein hurtig og effektiv måte.  Varslinga skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefonar, og ei automatisert talemelding til dei kontaktpersonane som kun er registrert med fasttelefon.

21. september 2017 Les meir om telefonvarsling frå kommunen

UMS ServiceVarsling

Meland kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggjarane. Via UMS ServiceVarsling  (levert av UMS – Unified Messaging Systems AS), sørgjer vass- og avløpsetaten for at du får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehald av leidningsnettet, uventa vass- stans eller ved tilrådd koking av vatn. Også i andre situasjonar kan det vere aktuelt å nytte systemet for å nå ut til innbyggjarane med viktig informasjon.

04. desember 2014 Les meir om vårt telefonvarslingssystem
Web levert av CustomPublish