Rådmann

Ingvild Hjelmtveit er tilsett som rådmann i Meland kommune, for 08.01.2011 til 31.07.2017.

Oppgåver og mynde for rådmannen er nedfelt i Kommunelova § 23.

 

For meir informasjon om kva mynde kommunestyret i Meland har delegert til rådmannen, sjå delegeringsreglement for Meland kommune.

Web levert av CustomPublish