Rådmann

Martin W. Kulild er tilsett som rådmann i Meland kommune frå 01.06.2017. 

Oppgåver og mynde for rådmannen er nedfelt i Kommunelova § 23.

 

For meir informasjon om kva mynde kommunestyret i Meland har delegert til rådmannen, sjå delegeringsreglement for Meland kommune.

Web levert av CustomPublish